התצפית הישראלית על רצח נשים

       כתב העת בעריכתה של פרופ' שלוה וייל
 פמיסייד בעת מלחמה ושלום
 

דו''ח סיכום 2021- מקרי פמיסייד בישראל

דו"ח חציון 2022 - מקרי פמיסייד בישראל

התצפית תומכת בהצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול

חדשות

ספיר נחום נרצחה, בן זוגה חשוד
02.06.2022

02.

Sapir.png

ג'והרה כניפס נרצחה
07.06.2022

Johara.png
התצפית הישראלית בתקשורת
maariv.png

נתונים מטרידים: עלייה של 71% ברצח נשים בחצי הראשון של 2022
30.06.2022

NYT logo.png

Battery Survivor Challenges Israel’s Views on Violence ​Against Women
'The New York Times'

4.12.2021
(English Edition)

jp.jpg

Amid the war in Ukraine, we need to talk about femicide - opinion
27.03.2022

cristian-newman-CeZypKDceQc-unsplash.jpg

Female Geronticide: The Case of Israel

Shalva Weil, Noam S. Keshet

Journal of Gender Studies, 30 (1):39-51. doi:10.1080/09589236.2020.1809361

המאמר סוקר את הספרות הקיימת בנושא רצח נשים קשישות, ובפרט, בישראל, שמשמשת כמקרה בוחן. כמו כן, נבחנים מקרי רצח של קשישות בישראל לאורך עשור, מהם עולה שכלל המקרים התבצעו על ידי בני הזוג של הקורבנות. על אף שרצח נשים מתרחש בצורה לא פרופורציונלית בקבוצות אתניות מסוימות, לא התבצע אף רצח של קשישה בקבוצות אלה באותו העשור. זהו מחקר חלוצי, בעל חשיבות והשפעה על קובעי מדיניות בישראל ובעולם.  

istockphoto-1142209596-612x612.jpg

Vered Ne’eman-Haviv

Journal of Family Theory and Review, June 2021

המאמר בוחן את התופעה הקרויה רצח על רקע כבוד המשפחה. הוא סוקר את הספרות העדכנית בנושא ובוחן באופן ביקרותי את ההשפעה של המודניזציה על התופעה, תוך הבדלה בין מדינות ערביות ומוסלמיות לבין מדינות מערביות. המאמר מראה כי רצח על רקע כבוד המשפחה הפך לנרחב יותר, ככלי לחיזוק השליטה הפטריארכלית. חשוב לדון בסוגיות אלה על מנת למצוא תוכניות מניעה אפקטיביות 

Woman on Window Sill

Shalva Weil, Katerina Srandish

Journal of Gender Studies, 30 (7): 807-818.

 doi: 10.1080/09589236.2021.188088302/2021

המאמר עוסק בקשר בין מגפת הקורונה לשתי מגפות נוספות: פמיסייד והתאבדויות. שתיהן צורות קיצוניות, אך מובנות וניתנות לחיזוי של אלימות; שתיהן מוטות מגדרית. לטענתנו, שיעור ההתאבדויות של נשים וילדות וכן, מספר המקרים של רצח נשים יגדלו לממדים חסרי תקדים, כתוצאה ישירה של ההשלכות הנפשיות של המגפה. אנחנו דוחקות במנהיגי העולם לעסוק במניעה עכשיו, מכיוון שלנשים ונערות רבות מציאת החיסון לקורונה כבר לא תוכל לעזור.

Screenshot 2022-05-15 133638.png

 Shalva Weil

Special Issue in "Peace Review: Femicide in War and Peace"

Guest Editor, Shalva Weil.

doi: https://doi.org/10.1080/10402659.2022.2055896

לראשונה, כתב העת Peace Review מוציאה לאור גיליון מיוחד על רצח נשים בעת מלחמה ושלום. גיליון מיוחד זה כולל מאמרים ממגוון מדינות שעד כה לא נכתב עליהן דבר בספרים ובמאמרים שהתייחסו לרצח נשים. המחברים בקובץ זה מגיעים מדיסציפלינות אקדמיות שונות, וממדינות  מגוונות ואף נידחות בעולם.

כיום, מתנהלת באוקראינה מלחמה איומה. רוב הנהרגים במלחמה הם גברים אבל נשים הן גם הקורבנות התמימים של המלחמה. רצח נשים במלחמה שונה מרצח נשים בשלום, ובכל זאת הגבול בין השניים דק.