התצפית הישראלית

על רצח נשים

מכתב תמיכה מהדווחית מטעם האו"ם בנושא אלימות כלפי נשים

ד"ר דוברבקה סימונוביץ'

מכתב תמיכה מנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אשר כהן

מכתב תמיכה מנשיא המדינה

ראובן (רובי) ריבלין

דו"ח סיכום רבעוני ראשון 2021 – מקרי פמיסייד בישראל

דו"ח סיכום 2020 – מקרי פמיסייד בישראל

חדשות

צפו בכתבה שפורסמה ב"ערוץ 7" על דוח התצפית החציוני

עדכונים באתר האוניבסיטה העברית

צפו בכתבה שפורסמה ב"ישראל היום" על דוח התצפית החציוני

עדכונים באתר האוניבסיטה העברית

פורסם הדוח החציוני הראשון לשנת 2021 של התצפית

חלה מגמת ירידה בכלל מקרי הרצח
ביחס לחציון הזהה אשתקד. לחץ ציבורי לטיפול ברצח נשים בא לידי ביטוי בסקירות תקשורתיות
נרחבות ובכך שהטיפול באלימות נגד נשים נרשם כקו יסוד רשמי של ממשלת האחדות שקמה.

Two Global Pandemics: Femicide and Covid-19

Shalva Weil

Trauma and Memory, 09/2020

עומדות כרגע בפנינו שתי מגפות – הקורונה ורצח נשים, רק שהאחרונה אינה מוכרת ככזאת. מאז התפרצות הקורונה והסגר שהתקיים במדינות רבות, הייתה עלייה במקרי אלימות במשפחה ורצח נשים בכל העולם. אלימות נגד נשים קשורה בצורה בלתי-נפרדת לענייני כוח ושליטה. גם אם חל שינוי וכיום יש יותר שוויון מגדרי, אנו עדיין חיים בעולם שנשלט על ידי גברים, שאמנם מרכז מאמצים מול במגפה אחת, אך עדיין לא נלחם במגפה האחרת.

Female Geronticide: The Case of Israel

Shalva Weil, Noam S. Keshet

Journal of Gender Studies, 01/2021

המאמר סוקר את הספרות הקיימת בנושא רצח נשים קשישות, ובפרט, בישראל, שמשמשת כמקרה בוחן. כמו כן, נבחנים מקרי רצח של קשישות בישראל לאורך עשור, מהם עולה שכלל המקרים התבצעו על ידי בני הזוג של הקורבנות. על אף שרצח נשים מתרחש בצורה לא פרופורציונלית בקבוצות אתניות מסוימות, לא התבצע אף רצח של קשישה בקבוצות אלה באותו העשור. זהו מחקר חלוצי, בעל חשיבות והשפעה על קובעי מדיניות בישראל ובעולם.  

Gendered pandemics: suicide, femicide and COVID-19

Shalva Weil, Katerina Srandish

Journal of Gender Studies, 02/2021

המאמר עוסק בקשר בין מגפת הקורונה לשתי מגפות נוספות: פמיסייד והתאבדויות. שתיהן צורות קיצוניות, אך מובנות וניתנות לחיזוי של אלימות; שתיהן מוטות מגדרית. לטענתנו, שיעור ההתאבדויות של נשים וילדות וכן, מספר המקרים של רצח נשים יגדלו לממדים חסרי תקדים, כתוצאה ישירה של ההשלכות הנפשיות של המגפה. אנחנו דוחקות במנהיגי העולם לעסוק במניעה עכשיו, מכיוון שלנשים ונערות רבות מציאת החיסון לקורונה כבר לא תוכל לעזור.

Domestic Terrorism in 2020: a Report of the Israel Observatory on Femicide

Shalva Weil

Cambio, 02/2021

המאמר מתאר את הקמת התצפית הישראלית על רצח הנשים (Israel Observatory on Femicide) בחודש נובמבר 2020, ומתעד את כל מקרי רצח הנשים שהתרחשו בישראל במהלך שנת 2020. זהו הדו"ח הראשון מסוגו בישראל. המאמר יתמקד במיוחד בקשר בין רצח נשים למגפת הקורונה בשנה קשה זו.