top of page

התצפית הישראלית על רצח נשים

דו''ח סיכום 2021- מקרי פמיסייד בישראל

דו"ח סיכום 2022- מקרי פמיסייד בישראל

פמיסייד בתקשורת
image_2023-01-02_122406877.png

נרצחה כי היא אישה

זה פמיסייד

התצפית הישראלית בתקשורת
2560px-N12_website_logo.svg.png

שמונה נשים נרצחו השנה, חוק האיזוק  נבלם בכנסת

28.03.23

Logo-Isha.png

הקהילה האתיופית הנוצרית נרתמת להביא את אדיסי אלבנה לקבורה בבית העלמין הנוצרי באל-עזריה, ליד ירושלים. הם זקוקים לעזרה בגיוס הסכום, כל תרומה עודפת תועבר לבנה של אדיסי. 
‏לתרומות בביט, באמצעות מרכז
אישה לאישה: 052-3431983

cristian-newman-CeZypKDceQc-unsplash.jpg

Female Geronticide: The Case of Israel

Shalva Weil, Noam S. Keshet

Journal of Gender Studies, 30 (1):39-51. doi:10.1080/09589236.2020.1809361

המאמר סוקר את הספרות הקיימת בנושא רצח נשים קשישות, ובפרט, בישראל, שמשמשת כמקרה בוחן. כמו כן, נבחנים מקרי רצח של קשישות בישראל לאורך עשור, מהם עולה שכלל המקרים התבצעו על ידי בני הזוג של הקורבנות. על אף שרצח נשים מתרחש בצורה לא פרופורציונלית בקבוצות אתניות מסוימות, לא התבצע אף רצח של קשישה בקבוצות אלה באותו העשור. זהו מחקר חלוצי, בעל חשיבות והשפעה על קובעי מדיניות בישראל ובעולם.  

cambio.png

Shalva Weil

Cambio. Rivista sulle trasformazioni social, OpenLab on Covid-19.

doi: 10.13128/cambio-10383

המאמר מתאר את הקמת התצפית הישראלית על רצח נשים ואת מקרי הפמיסייד בישראל בשנת 2020. המאמר הוא הראשון מסוגו בישראל ומתייחס לקשר בין מגפת הקורונה לפמיסייד. מטרת התצפית היא לאסוף ולנטר נתונים ונרטיבים אודות רצח נשים, הן כמותניים והן איכותניים, ולספק אמצעים לבניית בסיס ידע שוטף במטרה למגר את התופעה. מלבד דיווחים ספורדיים ביוזמת מערכות תקשורת, לא נאספו הנתונים הנדרשים על התופעה בישראל.

Woman on Window Sill

Shalva Weil, Katerina Srandish

Journal of Gender Studies, 30 (7): 807-818.

 doi: 10.1080/09589236.2021.188088302/2021

המאמר עוסק בקשר בין מגפת הקורונה לשתי מגפות נוספות: פמיסייד והתאבדויות. שתיהן צורות קיצוניות, אך מובנות וניתנות לחיזוי של אלימות; שתיהן מוטות מגדרית. לטענתנו, שיעור ההתאבדויות של נשים וילדות וכן, מספר המקרים של רצח נשים יגדלו לממדים חסרי תקדים, כתוצאה ישירה של ההשלכות הנפשיות של המגפה. אנחנו דוחקות במנהיגי העולם לעסוק במניעה עכשיו, מכיוון שלנשים ונערות רבות מציאת החיסון לקורונה כבר לא תוכל לעזור.

Screenshot 2022-05-15 133638.png

 Shalva Weil

Special Issue in Peace Review: Femicide in War and Peace 34 (2): 135-139, 

Guest Editor, Shalva Weil.

doi: https://doi.org/10.1080/10402659.2022.2055896

לראשונה, כתב העת Peace Review מוציאה לאור גיליון מיוחד על רצח נשים בעת מלחמה ושלום. גיליון מיוחד זה כולל מאמרים ממגוון מדינות שעד כה לא נכתב עליהן דבר בספרים ובמאמרים שהתייחסו לרצח נשים. המחברים בקובץ זה מגיעים מדיסציפלינות אקדמיות שונות, וממדינות  מגוונות ואף נידחות בעולם.

כיום, מתנהלת באוקראינה מלחמה איומה. רוב הנהרגים במלחמה הם גברים אבל נשים הן גם הקורבנות התמימים של המלחמה. 

bottom of page