top of page

התצפית הישראלית על רצח נשים מגנה בכל תוקף את הרציחות הברברים של נשים ונערות בישראל בידי ארגון מחבלי החמאס. המעשים כוללים אונס, ופמיסייד שבוצעו נגד נשים, עריפת ראשים של ילדים לעיני אמותיהן וחטיפת נשים, תינוקות וקשישות אשר מהווים פשעים זוועתיים שאין לתאר נגד האנושות.
אנו מתפללים לשלום: לשובם של כל החטופים.ות, לחזרתם הבטוחה של החיילים.ות מהחזית ולקץ למלחמה הנוראה הזו.

כלכליסט.jpg
יהי זכרן ברוך

שרית אחמד שקור, בת 18 מכיסרא, נרצחה

10.06.23

848108_edited.jpg
נור טליה_edited.jpg

נור תליא ריאן נורתה בביתה


31.08.2023

 2022 - פמיסייד בישראל

cristian-newman-CeZypKDceQc-unsplash.jpg

Female Geronticide: The Case of Israel

Shalva Weil, Noam S. Keshet

Journal of Gender Studies, 30 (1):39-51. doi:10.1080/09589236.2020.1809361

המאמר סוקר את הספרות הקיימת בנושא רצח נשים קשישות, ובפרט, בישראל, שמשמשת כמקרה בוחן. כמו כן, נבחנים מקרי רצח של קשישות בישראל לאורך עשור, מהם עולה שכלל המקרים התבצעו על ידי בני הזוג של הקורבנות. על אף שרצח נשים מתרחש בצורה לא פרופורציונלית בקבוצות אתניות מסוימות, לא התבצע אף רצח של קשישה בקבוצות אלה באותו העשור. זהו מחקר חלוצי, בעל חשיבות והשפעה על קובעי מדיניות בישראל ובעולם.  

cambio.png

Shalva Weil

Cambio. Rivista sulle trasformazioni social, OpenLab on Covid-19.

doi: 10.13128/cambio-10383

המאמר מתאר את הקמת התצפית הישראלית על רצח נשים ואת מקרי הפמיסייד בישראל בשנת 2020. המאמר הוא הראשון מסוגו בישראל ומתייחס לקשר בין מגפת הקורונה לפמיסייד. מטרת התצפית היא לאסוף ולנטר נתונים ונרטיבים אודות רצח נשים, הן כמותניים והן איכותניים, ולספק אמצעים לבניית בסיס ידע שוטף במטרה למגר את התופעה. מלבד דיווחים ספורדיים ביוזמת מערכות תקשורת, לא נאספו הנתונים הנדרשים על התופעה בישראל.

Woman on Window Sill

Shalva Weil, Katerina Srandish

Journal of Gender Studies, 30 (7): 807-818.

 doi: 10.1080/09589236.2021.188088302/2021

המאמר עוסק בקשר בין מגפת הקורונה לשתי מגפות נוספות: פמיסייד והתאבדויות. שתיהן צורות קיצוניות, אך מובנות וניתנות לחיזוי של אלימות; שתיהן מוטות מגדרית. לטענתנו, שיעור ההתאבדויות של נשים וילדות וכן, מספר המקרים של רצח נשים יגדלו לממדים חסרי תקדים, כתוצאה ישירה של ההשלכות הנפשיות של המגפה. אנחנו דוחקות במנהיגי העולם לעסוק במניעה עכשיו, מכיוון שלנשים ונערות רבות מציאת החיסון לקורונה כבר לא תוכל לעזור.

פלגרייב.jpg

Femicide in Israel - In: P R Kumaraswamy (Ed.)

 Shalva Weil

הספר סוקר את התרבות, הפוליטיקה, והחברה בישראל. 

הפרק על רצח נשים סוקר את היקף התופעה בישראל וכולל את נתוני התצפית הישראלית על רצח נשים. הפרק כולל התייחסות לתופעת "רצח על כבוד המשפחה", ולהשפעות מגיפת הקורונה על רצח נשים בישראל.

bottom of page