top of page

התצפית הישראלית על רצח נשים

book cover.jpg
image.png

שיחה על פמיסייד בעת מלחמה

Screenshot 2024-01-08 205750_edited.jpg

התצפית הישראלית על רצח נשים מגנה בכל תוקף את הרציחות הברברים של נשים ונערות בישראל בידי ארגון מחבלי החמאס. המעשים כוללים אונס, ופמיסייד שבוצעו נגד נשים, עריפת ראשים של ילדים לעיני אמותיהן וחטיפת נשים, תינוקות וקשישות אשר מהווים פשעים זוועתיים שאין לתאר נגד האנושות. אנו מתפללים לשלום: לשובם של כל החטופים.ות, לחזרתם הבטוחה של החיילים.ות מהחזית ולקץ למלחמה הנוראה הזו.

מאמר דעה: "Jerusalem Post, 17 October 2023 | "Femicide and Hamas

דו"ח התצפית לשנת 2023

שעורי פמיסייד בין השנים 2020-2023.jpg

"שיעור רצח נשים בשנת 2023 עלה באופן אקספוננציאלי, לאור האירועים החריגים בשבת השחורה." 

יהי זכרן ברוך 

אלנה אגדנזיאן.jpg

אילנה (אילני) אזגדיאן, 36. נדקרה בשנתה ונשרפה בדירתה.

08.02.24

image.png

אמל כטיב, 53. נדקרה בזמן נהיגה ע"י בעלה. הייתה בתהליכי גירושין.

03.03.24

loader,gif
מרינה מלינובסקי.jpg

 

מרינה מלינובסקי, 32. הוכתה למוות בדירתה, גופתה נזרקה בסמטה ברחובות תל אביב.

19.03.24 

bottom of page